Riskli Bebek

Riskli Bebek Nedir?

Günümüzde insan sağlığı için yapılan çalışmalar ve insanlığın bilgi birikimi çok ileri seviyelere gelmiş bulunmaktadır. Sadece hastalıkları anlamak ve çözmekten başka artık hastalıkların oluşma riskleri, olası potansiyellerini önlemek sağlık planlayıcılarının önemli bir politikası haline gelmiştir. Çocukların hastalıklara karşı aşılanması buna en iyi örnektir. Ekonomik olarak da bir hastalığı ortaya çıkmadan önlemek ortaya çıktıktan sonra tedavi etmekten çok daha ucuza gelmektedir. Benzer şekilde bebeklerin doğumdan sonra ortaya çıkacak nörolojik problemlerinin büyük bir bölümü gebelikten itibaren başlanan iyi bir takiple önlenebilmektedir. Peki riskli bebek nedir? Devamını Oku

Spinal Muskuler Atrofi

Spinal Muskuler Atrofi (SMA)

İstemli yaptığımız hareketler, beyindeki sinir hücrelerinden yola çıkan sinir uzantılarının, uyarıyı, hareketi gerçekleştirecek olan kas lifine ulaştırmasıyla mümkün olmaktadır. Biz buna bütünü ile bir motor hareket diyoruz. Beyindeki motor bölgeden çıkan uyarı ilk aşamada sinir lifi aracılığıyla omuriliğe kadar gelir. Omuriliğin ilgili seviyesinde ön boynuz diye adlandırılan bölgede hedef organ olan kasa gidecek ikinci motor sinir ile bağlantı (sinaps) yapar. Vücudumuzdaki istemli kaslar, ancak omurilikteki ön boynuz hücrelerinden çıkıp sinir uzantılarıyla ilerleyerek kaslara gelen uyarıyı aldıklarında kasılabilirler. Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Devamını Oku

Katılma Nöbetleri

Katılma Nöbetleri

Küçük çocuklarda canı yanma veya ağlama sonrasında nefessiz kalıp kısa süreli kendinden geçme durumlarına katılıp kalma/katılma nöbeti adı verilir. Bir çeşit kendinden geçme ve bayılmadır. Her yaştaki çocuklarda görülebilir. Bu bayılmalara ellerde kollarda çırpınma veya kasılma hareketleri nadiren eşlik edebilir. Uzun sürmesi halinde katılma nöbeti sonucu nefes tutmaya bağlı çocukta hafif bir morarma ve yüzde beyazlaşma görülebilir. Epilepsi nöbetlerinden bazen ayırt etmek zor olabilir. Devamını Oku

Bebeklerde Morarma Neden Olur

Bebeklerde Morarma Neden Olur?

Bebeklerde morarma; akciğerlere giden havanın azalmasına, soluk alıp vermeye engel teşkil edecek her türlü durumda dokulara yeterli oksijenin ulaşamaması nedeniyle karbondioksit birikimi sonucu meydana gelir. Genellikle kalp ve akciğer hastalıklarının belirtisidir. Nadiren nöbet geçiren çocuklarda nöbetin uzun sürmesi soluk alıp vermeyi etkileyerek morarmaya sebep olabilir.

Yeni doğan bebeklerde ilk günlerde ağlarken ağız kenarında hafif beyazlaşma ve morarma fizyolojik nedenlerle normal kabul edilebilir. Ancak dudakta ve dilde ağlamaz iken de morarma (siyanoz) varsa kesinlikle doğuştan siyanoz ile giden kalp hastalıkları açısından incelenmeli, acilen bir çocuk kalp hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Devamını Oku

Çocuklarda bayılma

Çocuklarda Bayılma Ve Bilinç Kaybı

Çocuklarda bayılma, çocukluk çağında bilincin bozulması ve bayılma çoğu zaman karıştırılan durumlardır. Öncelikle tanımları doğru kullanmamız gerekir. Nörolojik sorunu olan bir çocuğun bilinç durumunu değerlendirirken yaşını ve gelişimsel düzeyini dikkate almak gerekir. Bilinçli olma halinin iki önemli parçası vardır. Bunlar; uyanıklık ve kişinin kendisi ve çevresinin farkında olmasıdır. Bilincin sağlanabilmesi için beyin sapı, talamus, hipotalamus ve beyin kabuğunun (serebral korteks) ve çekirdekleri ile dışarıdan alınan uyaranları beyine ulaştıran sinir yollarının çalışıyor olması gerekir. Bu iki fonksiyonun kaybı çeşitli derecelerde bilinç kaybına neden olur. Sebebine göre ani gelişen, giderek ilerleyen, kronik olan, koma ile ölüme sebep olan bilinç kaybı çeşitleri ile karşılaşabiliriz. Devamını Oku

Down Sendromu Korkulacak Bir Şey Değil

Down Sendromu Korkulacak Bir Şey Değil

Dünyada 6 Milyon Türkiye’de 100.000 Down Sendromlunun olduğu bilindiği üzere, Down Sendromu ve toplum içerisindeki bilinirliği oldukça az ve bakış açısı ne yazık ki olumsuz olduğu bilinmektedir.

Down Sendromu Nedir?

Her insanın vücut hücrelerinin çekirdeklerinde kişinin bütün özelliklerini oluşturan kromozomlar bulunmaktadır. Bu kromozom sayısı 23 anneden 23 babadan kazanılarak toplamda 46 adet yer almaktadır. Ancak 21. kromozonun üzerinde iki tane gen yerine üç tane gen bulunması sonucu bebek 46 yerine 47 kromozomlu olarak doğmaktadır. Bu oluşum sonucunda tipik yüz görünümü ile Moğolistan halkının yüz görünümüne benzediği için dünya genelinde Mongol çocuk olarak da adlandırılan Down Sendromu ortaya çıkmaktadır. Devamını Oku

Çocuklarda Pediatrik Multiple Skleroz

Çocuklarda Pediatrik Multiple Skleroz (MS)

Çocuklarda Pediatrik Multiple Skleroz (MS) hastalığı uzun zaman boyunca tanı alamayan ve tedavi edilmeyen bir multiple skleroz alt grubu olarak kalmıştır. Bununla birlikte hastaların özel ihtiyaçları, klinik gidiş ve özel tanı yöntemlerinin gelişmesiyle son on beş yıldır daha fazla fark edilmeye başlanmıştır. Dünya çapında, MS’li çocukların tedavi düzenleri, sıklığı, sınıflandırılması için bir uluslararası pediatrik MS çalışma grubu oluşturulmuştur.

Tanım olarak Pediatrik MS; bir başlangıç klinik atağı izleyen değişken riskler içeren, ataklar ve düzelmelerle (remisyonlarla) seyreden kronik demyelinizan (sinir myelin kılıfının bozukluğu ile giden) bir hastalıktır. Hastalığın klinik görünüşü her ne kadar erişkinlerinkine benzese de çocuklar klinik, radyolojik ve laboratuar olarak dramatik farklılıklara sahiptirler. Aile özellikleri çocukların MS’inde erişkin MS’den farklı bir rol oynar. Çocukluk yaş grubunda klinik çalışmaların azlığından dolayı hastalığın tedavi yönetimi erişkinlerin tedavisinden daha karmaşıktır. Yine de çocukların tedavi ve değerlendirilmelerindeki deneyimler hızla gelişmekte ve bu deneyimlerin ışığında sürekli güncellenmektedir. Devamını Oku