Öğrenme Bozuklukları

Öğrenme Bozuklukları

Bir nöro-gelişimsel işlev olan öğrenme ve yaratıcılık için beyin ve sinir sisteminin sağlam çalışmasına ihtiyaç vardır. Beyin ve sinir ağının çocuk büyüdükçe değişimi nöro-gelişimsel işlevlerin artması ile öğrenme de gelişir. Öğrenmeye etki eden faktörler çok geniş bir değişkenler listesine sahiptir ve bireysel farklılıklar gösterir. Bu değişkenlerin etkileri nedeniyle zaman içinde bazı bireylerde anormallikler ortaya çıkabilir. Beyin ve sinir sisteminde ki gelişimsel bozukluklar nöro-anatomik bozuklukların bilişsel, akademik, davranışsal, duygusal, sosyal ve uyumsal işlevlerinin problemlerine bağlı olabilir. Bu problemler aslında psiko-fizyolojik işlevlerin yansımasıdır. Öğrenme bozuklukları nelerdir. Devamını Oku

Disleksi

Disleksi Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Gerekli akademik ve isteğe rağmen beklenmedik bir şekilde akıcı konuşma ve okumada zorluk ile karakterize bir durumdur. Öğrenme bozukluğu olan çocukların yüzde 80’ini etkileyen en yaygın öğrenme bozukluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek sesle okumaya çalışırken basit kelimeleri çözümlemek ve tanımlamakta çok güçlük çekerler. Tereddüt ile yanlış ve tekrarlanan girişimler sonucu yabancı kelimeleri ortaya çıkarmaya çalışırlar. Disleksi (okuma güçlüğü); sadece yanlış ya da hatalı okuma değil, aynı zamanda, okumanın yavaşlığı ve okuduğunu anlama ve anlatabilme becerisindeki yetersizlik olarak da görülebilir. Bu bozukluk okul çağı çocuklarının % 10-15’inde görülen, erkeklerde daha fazla rastlanan özgül öğrenme güçlüğünün bir alt grubudur. Devamını Oku

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Sendromu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Sendromu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu (ADHD) çocukluk çağının mental bozukluklar açısından en çok çalışılmış ve okul çağı çocuklarını en çok etkileyen en yaygın nöro-davranışsal kronik bir hastalıktır. Hastalar kendini sınırlama da sorun yaşar. Kapasite azalması, zayıf dürtü kontrolü, dikkatin toplanmasında güçlük, dikkat dağınıklığı, motor aktivitenin fazlalığı ve dinlenmeme ile karakterizedir. Etkilenen bireyler akademik hedeflere ulaşamaz. Aile bireyleri ve yaşıtları ile ilişki problemleri yaşarlar. Genellikle düşük bir öz saygıya sahiptirler. ADHD sıklıkla diğer duygusal davranışsal problemler, dil ve öğrenme problemleri ile birliktelik gösterir. Devamını Oku