Merkezi sinir sistemimiz ve deride tümör veya tümör benzeri gelişim gösteren kalıtımsal hastalıklara genel terim olarak nörokutanöz hastalıklar denmektedir. Bunlar Fakomotozlar olarak da bilinirler.

Bu hastalıkların çocukluk çağında görülen başlıcaları şunlardır:

Nörofibromatozis
Tuberoskleroz
• Von Hippel-Lindau hastalığı
Sturge Weber sendromu

Sturge Weber Sendromu

Sturge Weber Sendromu

/
Sturge Weber Sendromu (SWS), 50.000 doğumda bir görülen sporadik…
Tuberoskleroz (Bourneville Hastalığı)

Tuberoskleroz (Bourneville Hastalığı)

/
Tuberoskleroz kompleksi en sık görülen tek gen hastalığıdır,…
Nörofibromatozis (Von Recklinghousen Hastalığı)

Nörofibromatozis (Von Recklinghousen Hastalığı)

/
Nörofibromatozis, bu hastalık toplumda yaygındır ve Tip 1…