EEG, beyin dalgalarının kayıtlanması yöntemidir. Baş üzerinde farklı noktalara yerleştirilen ortalama 23 elektrot ile 2 nokta arasındaki potansiyel farkı ölçülür. EEG Çekimi nasıl yapılır?

Beyinin yaşa göre uygun gelişim gösterip göstermediği, anormal bir durum var ise yerleşim yeri ve karakteri ile ilgili bize bilgi verir.

İşlem sırasında elektrik ya da radyasyon maruziyeti olmaz. Elektrotlar baş üzerine iletkenliği arttıran özel bir jel ile yapıştırılır. Bu elektrotlar vasıtası ile beyin dalgaları kayıt edilmiş olur.

Çocuklarda uyku sırasında EEG çekimi yapılması önemlidir. Hem çocuğun uyumu açısından, hem de uyku sırasında bir çok anormal aktivitenin ortaya çıkması kolaylaştığından uyku ve uyanıklık EEG yapılmalıdır.

Çocuklara EEG Çekimi Ne Zaman Yapılır?

Bebeklik ve çocukluk döneminde ateşli havale durumunda
Menenjit yada ensefalit gibi beyinin iltihabi hastalıklarında
Zihinsel gelişim geriliklerinde
Öğrenme güçlüklerinde ve davranış bozukluklarında
Dalmaları olan çocuklarda
Bayılma durumlarında
Epilepsi tanısında ve takibinde

Çocuğu EEG tetkiki öncesinde yapılması gerekenler nelerdir?

Çocuğu EEG tetkikine getirirken saçların temiz olması iletkenliğin iyi olması ve kayıdın kaliteli olması açısından önemlidir.

Uyku EEG için çocuğun çekim öncesi uykusuz bırakılması istenir. Genellikle sabah çekimin yapılması tercih edilir. Çocuğun gece geç yatırılması ve sabah erken uyandırılarak uykulu bir şekilde EEG laboratuvarına getirilmesi istenir.

Çok gerekli olmadıkça çocuğu uyutmak amacı ile herhangi bir ilaç kullanılması tercih edilmez.

Çocuk EEG çekimi ne kadar sürer?

Çocuk EEG uyku halinde yapılacağından hastanın en az 90 dakika uyuması istenir. Uyandıktan sonra uyanıklık halinde bir süre çekime devam edilir.

Anormal aktiviteleri uyarmak ve EEG de görünür hale getirmek amacı ile aralıklı ışık uyarımı ve hiperventilasyon (derin nefes alıp verme) yapılır.

Tetkik başlangıcında elektrotların bağlanması işlemi de vakit alacağından ortalama işlem 2-3 saat sürecektir.