İnfantil Spazm (West Sendromu)

İnfantil Spazm (West Sendromu)

İlk defa 1841 yılında Dr. West tarafından tanımlamıştır. Pediatrik epilepsi grubunda %4-10 oranında görülür.  Sıklıkla bebekliğin ilk iki yılında ortaya çıkar (4-6 ayda sıktır). West sendromu, infantil spazm üçlüsü, hipsaritmi adı verilen interiktal elektroensefalogram (EEG) paterni ve zihinsel geriliği olan ciddi bir epilepsi sendromudur. Genellikle bebeklerde sık sıçramalar şeklinde ortaya çıkar ve infantil kolik, gaz sancısı, irkilme ve benign uyku myoklonisi ile karışabilir.

West sendromu hasarlı bir beynin yaşa bağlı bir sonucudur ve infantil spazmları olan hastaların çoğunda bir miktar gelişimsel gecikme de vardır. Gelişimsel duraklama/gerileme/mental retardasyon bu hastaların çoğunda görülür.  İnfantil spazmı terimi, nöbet tipini, epilepsi sendromunu veya her ikisini de tanımlamak için kullanılmaktadır. Devamını Oku

Çocuklarda Ateşli Nöbetler

Çocuklarda Ateşli Havale (Nöbet)

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonu ve tanımlanmış nedeni olmayan bir ay ile altı yaş arası çocuklarda ateşin eşlik ettiği nöbetlere çocuklarda ateşli nöbet veya ateşli havale (Febril Konvulziyon) denir.

Sıklığı toplumlar arasında farklılık gösterebilir. Örneğin ABD ve Avrupa’da % 2-4,  Türkiye’de % 3.3, Japonya’da % 9-10 arasındadır. En sık 6 ay-3 yaş arasında görülür. Karşılaşılma sıklığı ise 14-18. aylarda zirve yapar. Devamını Oku

Çocuklarda Epilepsi Nedir

Çocuklarda Epilepsi Nedir

Normalde beyin hücreleri düşünme ve vücudu yönetme gibi işlevlerini biyo-elektriksel aktivitelerle sürdürür. Bu aktivitelerin sonucunda ortaya çıkan istek ve emirler, beyin hücrelerinden uzanarak diğer sinir hücrelerine ve kaslarımız gibi organlara kadar giden, akson denen sinir uzantıları boyunca aktarılır. Bu sayede el ve kollarımızı hareket ettirmek ve yürümek gibi işlevler mümkün olabilir. Epilepsi hastalığında, beynin tamamında veya belli bir bölgedeki bir grup beyin hücresinde, anormal olarak kısa ve ani başlayan aşırı biyo-elektriksel deşarjlar ortaya çıkar. Bu da kişinin bilincinde ve hareketlerinde (kolda, bacakta veya bütün vücutta) görülen istem dışı değişikliklere (nöbet, havale) neden olur. Epilepsi istem dışı ortaya çıkan, bazen bilinç değişiklikleri veya kaybına yol açan nöbetlerin tekrarlandığı sürekli bir hastalıktır. Devamını Oku