Nörolojik Hastalıklarda Beslenmenin Önemi

Nörolojik Hastalıklarda Beslenmenin Önemi

Beyin gelişimi anne karnında başlayıp doğumdan önceki son iki ayda maksimum düzeye çıkar. Beyin gelişiminde anneden gelen besinler sayesinde bu gelişim sağlıklı olabilmektedir. Anneye ait olumsuz faktörler (anatomik bozukluklar, plasentanın yetmezliği, kötü beslenme, enfeksiyon, hastalıklar, kötü alışkanlıklar vb) bebeğin beslenmesini ve beyin gelişimini de bozacaktır.

Doğumdan sonra da bebeğin nörolojik gelişimi için ana faktör beslenmedir. Bu dönemde beslenme bozuklukları, yanlış beslenme, mineral ve vitaminlerin eksikliği beynin hacim, fonksiyon ve yapısal gelişimini bozmaktadır. Normal nörolojik gelişim ve nörolojik hastalıklarda beslenmeye ait olumlu veya olumsuz etkileri olabilecek bazı konuları başlıklar halinde belirtmeye çalışalım: Devamını Oku