Hipotonik İnfant (Gevşek Bebek)

Hipotonik İnfant (Gevşek Bebek)

Tıbbi bir terim olarak hipotoni’yi açıklamak gerekirse; “kasların gerilmeye karşı gösterdiği dirence tonus, değişik nedenlere bağlı gelişen tonus azalmasına ise hipotoni (veya hipotonus) denir” diyerek açıklayabiliriz. Bu durum bebeğin gelişme evrelerinde kaslarını kontrol edememesi, vücudunu dik tutamaması (gevşek bebek), yaşına göre yapması gereken hareket seviyelerine ulaşamaması (örneğin başını tutamaması, oturamaması vb) anlamına gelmektedir. Bu bebeklere çoğunlukla motor gelişme geriliği ve bilimsel gelişme geriliği de eşlik eder.  Güçsüzlük her zaman hipotonisite ile birlikte gözlenir iken, tüm hipoton bebekler güçsüz olmayabilir. Bazıları kol ve bacaklarda fazla kasılmalar da gösterebilir.

Hipotonik ve Kuvvetsiz Bebekler

Hipotonik ve kuvvetsiz bebekte yer çekimine karşı hareketlerin azalması, aktif ve pasif hareketleri yapamama, elin üstünde taşındığında hamur gibi yığılma, düşük sesle ağlama, yüz ve vücudunda belli sendromlara özgü bulguların olabilmesi (örneğin Mongol yüz görünümü) bu bebeklerin genel özellikleridir.

Bebeklerin hipoton olmasında merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) ve periferik sinir sistemini (sinir kökleri, yolları, kas birleşim bölgeleri ve kaslar) ilgilendiren doğumsal veya doğum sonrası hastalıklar rol oynar. Bunun sonucunda beyinde bulunan bir sinir hücresinden çıkan sinir uzantısı uyarıyı götüreceği kas lifine ulaşıncaya kadar geçtiği bütün anatomik bölgelerden kaynaklanan bir bozukluğa veya kesintiye uğrayabilir.

Merkezi sinir sisteminde enfeksiyon (sepsis), doğumda anneye uygulanan ilaçlar (özellikle narkotikler), prematurelik, beyinin doğumda oksijensiz kalması (Hypoxic Ischemic Encephalopathy -HIE), beyin gelişim anormallikleri, doğuştan metabolizma hastalıkları, troid bozukluğu (Hipotroidi) ve bazı genetik sendromlar (Down’s Syndrome, Prader-Willi, Zellweger, Fragyl X vb.) hipotonik infant sendromuna yol açan durumlardır. Spinal muskuler atrofi, sinir kas birleşme yeri hastalıkları (myastenialar) ve kas hastalıkları ise hipotonik infant oluşmasına neden olan periferik sistem hastalıklarıdır.

Yaşına uygun hareket edemeyen, gelişme gösteremeyen bebekler fark edilmesiyle birlikte tüm bu olası hastalık bölgeleri, bozukluğun nedenini ortaya çıkarmak ve tedavisini yapmak için ayrıntılı araştırmaya tabi tutulmalıdır.  Bunun için ayrıntılı hikaye alma, doğum öyküsünü sorgulama sonrasında iyi bir nörolojik muayene gerekir. Kan tetkikleri (Hemogram, biyokimya, Troid fonksiyon testleri, metabolik tarama testleri, elektrolitler, kreatin kinaz (CK) vb) basitten ender bulunan sebeplere göre aşama aşama yapılır. Beyin MR ve EEG incelemesi beyin yapı ve fonksiyonlarını göstermek açısından önemli bulgular verir ve gereklidir. Bazen de EMG ve kas biyopsisi tanı koymada yardımcı olan tetkiklerdir. Bütün bunlara rağmen hastalıkların genetik kökenlerini araştırmak için genetik analiz de istene bilmektedir.

Hipotonik İnfant (Gevşek Bebek) Tedavisi

Bu tetkikler sonucu ortaya konacak tanıya göre tedavi şekillenir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı gelişme geriliği gösteren kas ve hareket bölgelerini güçlendirmek, ilgili beyin bölgelerini uyarmak ve hastanın beyin-kas koordinasyonunu sağlamak açısından çoğunlukla uygulanmaktadır. Ayrıca hipotonisiteye eklenen epilepsi, kas spazmı, enzim eksikliği gibi hastalıklar da ilaç ve replasman tedavileriyle düzeltilmeye çalışılarak bireyin normal gelişiminin sağlanmasına çalışılır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir