Epilepsilerde Sınıflandırma (Epilepsi Türleri)

Epilepsilerde Sınıflandırma (Epilepsi Türleri)

Epilepsiler uluslararası epilepsi ile savaş derneği (ILAE) tarafından en son 2017 yılında yayınlanan sınıflamaya göre çeşitlendirilirler. Buna göre Lokal başlangıçlı, generalize başlangıçlı ve başlangıcı bilinmeyen olarak üç büyük ana grupta toplanmaktadır.

Epilepsilerde Sınıflandırma

FOKAL (LOKAL) BAŞLANGIÇLI PARSİYEL EPİLEPSİLER

Bu tip epilepsiler Basil ve Kompleks epilepsiler adı altında iki ana grupta incelenmektedir.

Basit parsiyel  (fokal, lokal) nöbetler  (şuur korunur)

 • Motor bulgular (fokal motor hareketler, gözde veya başta dönme ile olan nöbetler)
 • Duyu ve somatosensori semptomlar (hallüsinasyonlar, karıncalanma, ışık çakmaları)
 • Otonomik semptomlar (yüzde kızarma, solukluk, epigastrik hassasiyet, terleme)
 • Psişik semptomlar (déjà vu, hayal dünyasında olmak, illüzyonlar ve hallusinasyonlar). Bunları kompleks parsiyel nöbetlerden ayırt etmek güçtür.

Kompleks parsiyel (fokal, lokal) nöbetler (şuur kaybı olur)

 • Basit parsiyel nöbet şeklinde başlayıp ardından bilinç kaybı gösterenler
 • Başlangıçtan itibaren bilinç kaybı gösterenler
 • Devamında jeneralizasyon gösteren parsiyel nöbetler
 • Auralı veya aurasız başlar ve bilinç kaybı olur.
 • Ağız şapırdatma, çiğneme, yutkunma, salya akması gibi otomatizmalar %50-75’inde görülür
 • Yarı anlamlı, koordine olmayan, plansız hareketler (çamaşırlarını ya da çarşafları çekiştirmek, yürüme, koşma, objelere sürtünme) olabilir.
 • Nöbetler 1-2dk sürer.

GENERALİZE EPİLEPSİLER

Bu tip nöbetlerde vücudun tamamı nöbetten etkilenir, şuur bilinç kaybolur. Bunlar arasında pek çok çeşit olmakla birlikte burada belli başlı sık görülenlerden bahsedeceğiz.

GENERALİZE TONİK KLONİK NÖBETLER: Bütün vücudun kollar ve bacakların arka arkaya şiddetli kasılıp gevşediği nöbetlerdir. Hasta bulunduğu yerde ani düşüp kendini yaralayabilir, çırpınma esnasında zarar görebilir. Nöbetin geleceğini önceden anlayabilir. Ani bilinç kaybı olur.

Altına kaçırma, dilini ısırma, ağızdan köpük gelmesi olabilir. Fokal başlangıçlı parsiyel nöbetleri takiben gelişebilir. Aşırı yorgun olacağından genellikle nöbet bittikten sonraki dönemde 30dk – 2 saat arasında süren derin uyku vardır.

ABSANS EPİLEPSİ: Dalma nöbetleri olarak da bilinir.  Motor aktivitenin (bir hareketin) veya konuşmanın aniden kesilmesi ile karakterizedir. Genellikle bir dakikadan az sürer. Sonra kaldığı yerden devam eder. Düşme görülmez. Ancak sakarlıkları dikkat çekici olabilir. Dalma nöbetleri gün içinde çok kez olabilir. Başlangıç genelde 5 yaşta olur, kızlarda erkeklere göre daha sık görülür.

 • Nöbetler nadiren 30 sn’den uzun sürer.
 • Nöbet sonrası dönem görülmez.
 • Tonus kaybı olmaz (düşmez), baş yavaşça yana düşebilir.
 • Hiperventilasyonla (sık nefes alıp verme ile) nöbet aktive olur.
 • EEG’de 3sn diken dalga görülmesi tipiktir.

ABSANS EPİLEPSİ

Atipik Absans Nöbetler farklı olarak

 • Motor komponent içerir.
 • Yüzde, parmaklarda, ekstremitelerde myoklonik hareketler görülür.
 • Tonus kaybı olur (düşebilir).
 • EEG atipiktir. 2-2.5 sn diken-dalga deşarjı görülür.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir